LUIGI DE DONATO (Bass) · Grand Théâtre de Genève

Luigi De Donato and Leonardo García Alarcón open a new production of Lully’s Atys at Grand Théâtre de Genève. Staging and choreography: Angelin Preljocaj.
Dates: 27 Feb., 1, 3, 6, 8, 10 Mar. 2022
Revival in Versailles: 19, 20, 22, 23 Mar.

External link